Nöbetçi Eczane

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 

 2017 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZ HK.

Sayın Üyemiz,

 

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odamızın Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıda yer alan gündem ile 09 Eylül 2017 Cumartesi günü Saat:13:00’ de Yenişehir Mah. Yılmaz Sok. No:2/1 İZMİT adresindeki Kocaeli Eczacı Odası Toplantı Salonu’ nda çoğunluk aranarak yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 16 Eylül 2017 Cumartesi günü Saat:12:00-16:00 saatleri arasında yine aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda gerçekleşecektir.

 

Gündem Cumartesi günü bitirilerek, zorunlu organ seçimlerinin oy verme işlemi

17 Eylül 2017 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında Yenişehir Mah. Yılmaz Sok. No:2/1 İZMİT adresindeki Kocaeli Eczacı Odası’ nda yapılacaktır.

 

Bilgilerinize arz ederim.

31. BÖLGE KOCAELİ ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

Ecz. Bilal ARPACI

 

 

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve Saygı Duruşu.

2- Genel Kurul Divan Seçimi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporları ile

Denetleme Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi.

4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporları ile

Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası.

5- 2017-2018 Yılı Tahmini Bütçesinin sunumu ve onaylanması.

6- Dilek ve Öneriler.

7- Seçime katılacak adayların tespiti ve oy pusulalarının basımı

8- Kapanış

 

  

NOT:Oda Genel Kurullarının hepsine (Seçimli-Seçimsiz)üyelerimizin katılımı zorunludur.Mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini Genel Kurulun bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 Sayılı Yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir. (6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği, Madde 6)

 

 

 

 

Okunma Sayısı: 918
Yayın Tarihi: 21/08/2017 15:06