14 MAYIS ECZACILIK BAYRAMI

Ülkemizde Bilimsel Eczacılığın 173. Yılı kutlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda gerek eczacılık gerekse sağlığın diğer alanlarında yaşanan gelişmeler ışığında 14 Mayıs eczacılık günümüzü kutluyoruz. Meslek alanımızda son on yıldır yaşadıklarımız ilacın eczane laboratuarlarında hazırlanmasından çıkıp endüstriyel ürün haline gelmesinden sonra yaşadığımız en ciddi değişiklikler olarak değerlendirilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sağlık ve ilaç harcamalarının artması ilave önlemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak hayata geçirilen tüm uygulamalara kaynak yaratmak için sadece giderleri baskılamak yerine bütçede sağlığa ayrılan payında arttırılması gerekmektedir. Sağlık alanında alınan önlemlerin çoğunlukla ilaç üzerinden yapılması ise biz eczacıları ekonomik anlamda zor bir duruma sokmuştur. Kamunun ilave ıskontolar ve fiyat düşüşleri nedeniyle eczacıların stoklarında neden olduğu erimeler, uygulamanın sonuçları gereği olması gereken ciro düşüşleri ile bir araya gelmesi ve tüm bunların artan giderlerle birleşmesi gelinen durumun temel sebebidir.

Ülkemizde yaşanan ve dünyada da benzerlikler gösteren bu tür uygulamalar tüm dünyada düzen aynı işliyor algısı yaratsa da ülkemizdeki eczacılık mesleği ile dünyadaki eczacılık mesleğinin paralel seyir izlemediği gerçektir.

·        Ülkemizdeki eczane sayısının fazlalığının yanında eczacı sayısın azlığı,

·        Her yıl yeni açılan eczacılık fakültelerinden yaklaşık 1500 öğrenci mezun olmasına rağmen büyük bir bölümünün hala eczane eczacısı olmayı seçmesi,

·        Son on yılda yaklaşık 15 eczacılık fakültesi açılmasına rağmen fakültelerdeki eğitimin mesleğin tek bir alanına yönelik öğrenci yetiştirmesi,

·        İlaç sanayinin gerek üretimde gerekse Ar-ge çalışmalarında nitelikli eleman ihtiyacı olmasına rağmen bu alanlarda eczacı bulunmaması,

·        Kamunun gerek hastane gerekse diğer alanlarında eczacı ihtiyacı olmasına rağmen bu alanlarda istihdam yaratmaması gibi alt alta koyabileceğimiz daha birçok konu ülkemizdeki eczacılığı dünyadaki uygulamalardan farklı kılmaktadır. Tüm bu konulara birçok ilave olabileceği gibi de her biri çok ciddi ayrıntı içermektedirler.

6197 sayılı yasamızda yapılacak olan ve eczacılık tanımının yeniden yapıldığı, nüfusa göre eczane açma kıstası getiren, yardımcı eczacılık kavramı ile yeni mezun eczacılara alan açan değişikler sonucu mesleğimizde farklı açılımlar olabilecektir. Eczacılık mesleği açısından benzer olumlu gelişmelerin İlaç Fiyat Kararnamesi, ilacı ticari meta yapacak olmasından endişe duyduğumuz İlaçta Reklam ve OTC yasalarında da yaşanmasını beklemekteyiz.

Meslek mensuplarının ağırlıklı olarak bir alana yönelmesi çok ciddi etik, ekonomik ve farklı sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar la dolu ortam içersinde eczacılar halk sağlığı açısından olumlu sonuçları olacak uygulamalara doğru yönelmişlerdir.

Bilindiği üzere eczacı ilacın ya da ilaç olarak kullanılan her türlü ürünün üretiminde, kullanımında ve bunlarla ilgili danışmanlık hizmeti vermede bilgili ve yetkilidir.

Dünyada ve ülkemizde son dönemde hızla gelişen alternatif ve destekleyici tedavi kavramları bu alanları istismar eden kişilerin ortaya çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Bitkisel ilaçları kamuoyunda yaygın olarak benimsendiği gibi ‘zararsız’  olarak tanımlamak doğru değildir. Bitkisel ilaçlarla tedavi, diğer tedavileri destekleyici olabildiği gibi ilaç etkileşimleri nedeniyle tedaviyi engelleyici olabilir ya da başka sağlık sorunları oluşturur. Halk sağlığı üzerinde ciddi sorunlar yaratabilecek bu ürünlerin yeterli bilgi birikimi olan kişiler kontrolünde kullanılması gerekmektedir. Eczacılarımız sağlık danışmanlığı görevlerini bu alandaki mesleki bilgilerini ortaya koyarak en iyi şekilde yerine getirme çabası içersindedirler. Bu yüzden HER BİTKİYE GÜVENMEYİNİZ, AMA ECZACINIZA GÜVENİNİZ.

Bu bilgiler ve gelişmeler ışığında tüm meslektaşlarımızın 14 Mayıs Eczacılık Gününü kutlar,

Kamuoyuna sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diler,

Saygılarımızı sunarız.

 

                                                                   KOCAELİ ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU

15 Mayıs 2012 - Okunma Sayısı : 3153