2021 YILI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULUMUZ HK.

Sayın Üyemiz,

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odamızın Seçimli Olağan Genel Kurulu aşağıda yer alan gündem ile 18 Eylül 2021 Cumartesi günü  Saat:13:00’ de Yenişehir Mah. Yılmaz Sok. No:2/1 İZMİT adresindeki Kocaeli Eczacı Odası toplantı salonunda  çoğunluk aranarak  yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25 Eylül 2021 Cumartesi günü Saat:12:00-16:00 saatleri arasında Sapanca Kavşağı, Ataevler Mah. Özgürlük Cad. No: 4B Kartepe adresindeki Hilton Doubletree Otel Balo Salonu’nda çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda gerçekleşecektir.

 

Gündem Cumartesi günü bitirilerek, zorunlu olağan seçimlerinin oy verme işlemi

26 Eylül 2021 Pazar günü 09:00 – 17:00 saatleri arasında  Yenişehir Mah. Yılmaz Sok. No:2/1 İZMİT adresindeki Kocaeli Eczacı Odası’nda yapılacaktır.

 

Bilgilerinize rica ederim.

                                                31. BÖLGE KOCAELİ ECZACI ODASI

                                                         YÖNETİM KURULU ADINA

                                                                         BAŞKAN

                                                                 Ecz. Bilal ARPACI      

GÜNDEM:

1- Açılış ve Saygı Duruşu.

2- Genel Kurul Divan Seçimi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporunun okunup görüşülmesi.

4- Yönetim Kurulu Faaliyet ve Hesap Raporları ile Denetleme Kurulu Raporunun ayrı ayrı ibrası.

5- 2021-2022 Yılı Tahmini Bütçesinin sunumu ve onaylanması.

6- Dilek ve Öneriler.

7- Seçime katılacak adayların tespiti ve oy pusulalarının basımı

8- Kapanış

NOT: Oda Genel Kurullarının hepsine (Seçimli-Seçimsiz)üyelerimizin katılımı zorunludur. Mazereti nedeniyle katılamayanlar mazeretlerini Genel Kurulun bitiminden itibaren bir hafta içerisinde oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde mazeret bildirmeyen veya mazereti geçersiz kabul edilenlere uygulanacak para cezaları 6643 Sayılı Yasanın 49 uncu maddesi uyarınca tahsil edilir. (6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği, Madde 6)

10 Eylül 2021 - Okunma Sayısı : 346