31.12.2004 tarih 34678 sayılı Tel Emri

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 31.12.2004 tarih 34678 sayılı Tel Emri ile, 5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu ve 5279 sayılı 2005 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanununun ilgili madde hükümleri çerçevesinde ödeneklerin kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 01.01.2005 tarihinden itibaren “(03.9)-Tedavi ve Cenaze Giderleri” ekonomik koduna ilişkin tertiplerden yapılacak ödemelerin, ödeme emri beklenilmeksizin yapılabileceği ve bilahare ilgili kurumdan ödeme emri istenileceği bildirilmiştir.

04 Ocak 2005 - Okunma Sayısı : 1775