ÖNEMLİ - ATIK İLAÇLAR VE DEAKTİVASYON İŞLEMLERİ HK

Odamız AİTS sistemi ile atık ilaçlarını imha etmek üzere listelerini teslim etmiş ve tutanakları eczanelerinde tutulmuş olan üyelerimizin atık ilaçlarını 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 09:00 – 17:00 arası Oda merkezimize getirmeleri gerekmektedir.

20.12.2021 tarihli İl Sağlık Müdürlüğü duyurusu gereğince 10 Aralık 2021 tarihinden sonra yeşil, kırmızı ve kontrole tabi ilaçların deaktivasyon işlemleri sadece İl Sağlık Müdürlüğünce yapılabilmektedir. Atık ilaçlarını Odamıza getirecek üyelerimizin 10 Aralık 2021 tarihinden önce deaktive etmediği bu grup ilaçlar varsa, Odamıza teslim etmeden önce bunları ayırmaları, İTS portaldan ilgili ilaçlar için deaktivasyon talebi oluşturarak liste almaları ve 2022 Şubat ayı sonuna kadar atık ilaçları bu liste ile beraber İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim ederek deaktivasyon işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu ilaçların imhası Müdürlük tarafından yapılacaktır. Odamıza teslim edilen ilaçlar İzaydaş tarafından imha edileceği için bu ilaçlara tekrar ulaşma imkanı olmayacaktır, üyelerimize önemle duyurulur.

21 Aralık 2021 - Okunma Sayısı : 690