BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.02.2009 TARİHLİ GENELGESİ İLE SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİ 30.03.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 27.02.2009 TARİHLİ GENELGESİ İLE SÖZLEŞME YENİLEME SÜRESİ 30.03.2009 TARİHİNE KADAR UZATILDI
  

36.A.00.04736                                                                                               
Ankara, 27.02.2009
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


            Birliğimiz ile Maliye Bakanlığı arasında imzalanan 2009 Yılı İlaç Temin Protokolü hükümleri ile ilgili olarak yaptığımız başvuru ile;
1)      Protokolün 7.7.4 ve 7.7.7 Maddeleri gereği, sözleşme ekinde istenecek belgeler arasında yer alan Eczacı Odası tarafından düzenlenecek olan “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesinin; konsolide bütçeye bağlı her bir Kurum için yapılacak sözleşme ekinde bu belgenin düzenlenmesinin Eczacı Odalarımızda aşırı yoğunluğa, iş gücü ve zaman kaybına yol açacağı bildirilerek, fotokopisinin de Kurumlar tarafından kabulü,  

2)      Protokolün 7.7 Maddesi gereğince sözleşme ekinde Kuruma ibraz edilmesi gereken belgeler arasında yer alan “Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden onaylı form”un da Kuruma teslim edilebilmesi amacıyla; sözleşme yenileme süresinin 30.03.2009 günü mesai saati bitimine kadar gerçekleştirilebilmesinin kabulü,
Talep edilmiştir.

Taleplerimizin T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi sonucunda, konu hakkında yayımlanan 27.02.2009 tarih 2200 sayılı Genelge ile;

1)      Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolün uygulanmasına ilişkin olarak, Maliye Bakanlığınca yayımlanan 04/02/2009 tarihli ve 1192 sayılı Genelgede 15.03.2009 olarak belirlenen, eczanelerin kamu kurum ve kuruluşları ile sözleşmelerini yenileme süresinin 30.03.2009 tarihine kadar uzatıldığı;

2)      Eczacı tarafından birden fazla sayıda kamu kurum ve kuruluşu ile anlaşma yapıldığı hallerde, Protokolün 7.7.4 üncü maddesi gereğince eczacı odasından alınacak “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesinin tek bir belge olarak alınması ve anlaşma yapılan kurum ve kuruluşlara aslı ibraz edilmek suretiyle FOTOKOPİSİNİN teslim edilmesinin yeterli görüldüğü,
Bildirilmektedir. 

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,
                                                                                                   
Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

02 Mart 2009 - Okunma Sayısı : 1550