Diovan Tablet Hk.


T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Birliğimize gönderdiği 25.05.2004 tarih, 10494 sayılı yazıda, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 04.05.2004 tarih, 19195 sayılı yazısı gereğince;

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin ithal ruhsatına sahip olduğu “Valsartan” etken maddesini içeren “Diovan 80 mg ve 160 mg Film Tablet” adlı preparatların ;

“-Hipertansiyon tedavisi,
-Kalp yetersizliği (NYHA sınıf II, III ve IV; diüretikler, dijital ve ADE inhibitörleri ya da beta-blokörler gibi, kalp yetersizliğinin standart tedavisini alan hastalarda kullanılır. Bu standart tedavilerin hepsinin birden uygulanması zorunlu değildir.

-Miyokard infarktüsü sonrası; miyokard infarktüsünden sonra sol ventrikül yetersizliğine ait belirtiler, semptomlar veya radyolojik kanıtlar ve/veya sol ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişen, klinik bakımdan stabil hastaların yaşam süresinin uzatılmasında kullanılır.” Şeklindeki endikasyonlarının Sağlık Bakanlığı’nın ilgili Bilimsel Komisyonlarınca incelendiği ve uygun bulunduğu bildirilmektedir.


02 Haziran 2004 - Okunma Sayısı : 668