Etoposide-Teva Enjeksiyonluk Konsantre Çözelti İçeren Flakon Adli Ürünün 10f30nk Numarali Serisine Uygulanan Geri Çekme İşlemi Hakkinda

38.A.00.004407
20.02.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize 19.02.2013 tarihli MED-İLAÇ’tan gelen yazı ile;

İlgili firmanın ithal ruhsatına sahip olduğu“Etoposide-TEVA Enjeksiyonluk Konsantre Çözelti İçeren Flakon 100mg/5ml” isimli ürünün10F30NK no’lu serisi (İ.T: 06.2010, S.K.T: 06.2013) için yapılan rutin stabilite testleri sırasında limit dışı durum gözlendiğinden, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 15 Ağustos 1986 tarih ve 19196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Preparatların Toplatılması Hakkında Yönetmelik” gereğince 2. sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane v.b.) tedbiren geri çekme işlemi uygulanacağı;

27 Ağustos 2010 - 12 Nisan 2011 tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen 10F30NK(İ.T:06.2010, S.K.T: 06.2013) seri no’lu “Etoposide-TEVA Enjeksiyonluk Konsantre Çözelti İçeren Flakon 100mg/5ml” isimli ürününün tedbiren geri çekilmesi kararında süratle işlem yapılması konusuna özen gösterilerek 5 Mart 2013 tarihine kadar eczacıların;

- Ticari ilişkide olduğu ecza deposuna iade faturası ile birlikte
- Yazı ekinde bulunan “Eczaneler İçin Ürün Toplatma Formu”nun gönderilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Söz konusu firmanın yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Firma Yazısı ve Eczaneler İçin Ürün Toplatma Formu için tıklayınız.

24 Nisan 2013 - Okunma Sayısı : 1652