Fentanyl Transdermal Flaster (TTS)
11 Şubat 2004 tarih 25370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenen ilaçların reçeteye yazım ve geri ödenme koşullarında, 2 Nisan 2004 tarih 25421 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapılmış, bu kapsamda “fentanyl transdermal flaster (TTS)” adlı preparatlar, Talimatın “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar” başlıklı EK-2/B listesine alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2004 tarih 020370 sayılı yazısı ile, konu hakkında yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Fentanyl Transdermal Flaster” adlı preparatın Talimatın Ek 2-C “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar” Listesi kapsamında değerlendirileceği bildirilmektedir.

03 Haziran 2004 - Okunma Sayısı : 1521