II. BÖLGELER ARASI TOPLANTI

Sn. Başkan,
Merkez Heyeti,
Oda Başkanları ve Yöneticileri
Kocaeli Eczacı Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.
 
Afyon Eczacı Odası Yönetim Kurulu’na ve tüm Afyonlu meslektaşlarımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
 
Değerli Meslektaşlarım ,
 
Sözlerime yönetmelik çalışmaları ile ilgili düşüncelerimi aktararak başlamak istiyorum.
Kocaeli Eczacı Odası olarak 6197 Sayılı yasa değişikliği çalışmalarında yer almak için çokça çaba gösterdik.
·        İlgili komisyonda görev aldık, toplantıların katıldık, görüşlerimizi aktardık.
·      Antalya Bölgelerarası Toplantısı’nda atölye çalışmalarına katılarak katkımızı sürdürdük.
·      TEB’in yönetmelikle ilgili Temmuz ayında istediği görüşe karşılık veren 12 odadan ve Ekim ayında istediği görüşe karşılık veren 23 odadan birisiydik.
 
Son görüşümüzle birlikte 6197 Komisyonu’nun acilen toplanması gerektiğinde yazılı olarak talep etmemize karşılık TEB Merkez Heyeti’nin bize bildirdiği cevap “Biz komisyon kurduk, çalışıyoruz” olmuştur. Burada Merkez Heyetimize söyleyeceğim birkaç söz vardır. ‘Kapalı olan bilgisizliğe yakın olur’. Platon der ki, ‘Bilgece karar vermek bilgi işidir insanlar bilgisizlikle değil, bilgileriyle doğru karar verirler.’
 
               Değerli Meslektaşlarım,
 
               Sayın Genel Sekreterimizden görüş bildiren odaların açıklanmasını talep ediyorum. Bu yasa değişikliği ve yönetmelik için ‘Eczacılığın Anayasası’ diye söz edenlere de soruyorum: Her bir eczacıyı bu kadar çok ilgilendiren bir konuyu bu kadar dar kadro ile ve az tartışarak hayata geçirmek yada geçmesine müsaade etmek doğru mudur?
               Unutmayalım ki, kısa sürede tasarlanan şeyler sadece kısa süre beğenilir. Büyük işe az hazırlıkla başlayan kişi kendisine ancak umut etme fırsatı tanır.
               Ayrıca Sayın Genel Sekreterimizin yönetmelikle ilgili sunumunda ilettiğimiz görüşlerimizin yer alıp almadığını anlayabilme imkânımız olmadı. Kendisinden bu taslakları bizlere de iletmesini rica ediyorum.
               Elbette her maddesi üzerinde uzun tartışmalar yapabiliriz ancak ben de diğer konuşmacıların üzerinde durduğu bir konuya farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Meslek Hakkı ve Reçete Başına Hizmet Bedeli kavramlarını açıkça konuştuğumuz bir durumda 2.eczacı tartışmalarını sadece ciro üzerinden yapmak doğru mudur?
Soruyorum size, bir eczacı bir günde hedeflediğimiz hizmetleri de vererek kaç reçete karşılayabilir? Reçeteye verilecek hizmet o reçete muhteviyatının sadece bedeli ile mi alakalıdır? Bu soruların cevapları sizde de bendeki gibiyse bu işin sadece ciro üzerinden düzenlenmesi yanlış olacaktır. Yada yarın hedeflediğimiz hizmetler için bir bedel istemeye kalktığımızda ‘bu kadar yüksek sayıda reçete karşılayan bir eczacının bu hizmeti vermesi olanaksızdır’ cevabı alırsanız çözümünüz ne olacaktır?
 
Değerli Meslektaşlarım,
 
               Yıllar boyunca bu kürsülerden TEB’in kavgacı tavır yerine uzlaşmacı tavır sergilemesi yönünde eleştiriler yapıldı. Ancak bugün görüyorum ki bu kavgacı üslup siyasi otoriteye karşı olunca tepki topluyormuş. Kavganın yönü değişince sesler kesildi. Merkez Heyeti ve Merkez Heyetinin seçilmesi yönünde tavır sergileyen bir örgüt içinde kendilerinden farklı ses çıkartanların tavrını görmezden gelmekle kalmayıp TEB’in eleştirilmesine tahammülsüzlüklerini açıkça ve kavgacı bir üslupla yapıyorlar.
               Diğer yandan ilaç fiyat düşüşü ve KKİ artışları nedeniyle zarar görenler kendi içinde bir kavgaya tutuşuyor, olayların müsebbibi kurum ise çekilmiş kenara izliyor ama kimse çıkıp da onlara söz etmiyor. Neden? Çünkü sessiz kalanlar az önce de söylediğim gibi TEB’i siyasi otoriteyle didiştiği için eleştirdiler.
               Birkez daha soruyorum; bugün firmalarla, dağıtım kanallarıyla kavga ederken hiç aklınıza geliyor mu bu işin gerçek sebebi kim?
              
               Değerli Meslektaşlarım,
 
               Gözleriniz bağlı iken yumruk sallamaya kalkarsanız attığınız yumruk ya istemediğiniz birine denk gelir yada hiçbir yere gelmez, dengeniz bozulur, düşersiniz. Bu durumdan yola çıkarak attığımız yumruğun kimseyi devirmediği ortada ve hepimizin de dengesi bozulduğuna göre gözümüzdeki bağdan kurtulmak gerektiği bir gerçektir.
               Şu an bulunduğumuz coğrafya bir ulusun karanlıktan aydınlığa attığı en önemli adımın olduğu yerdir. Gelin bir mesleğin aydınlığa çıkış yolunu da buradan başlatalım.
               Sayın Başkanımızın açılış konuşmasında yapmış olduğu çağrının samimiyetine inanarak akıl ve bilgi önderliğinde yürünecek her yolda arkanızda olacağımızı ifade ediyor, Kocaeli Eczacı Odası adına saygılarımı sunuyorum.
 
KOCAELİ ECZACI ODASI BAŞKANI
ECZ. SİNAN USTA

 

27 Kasım 2012 - Okunma Sayısı : 3036