KAMU PERSONELLERİNİN SGK'YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN 31.03.2010 TARİHİNE KADAR BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

KAMU PERSONELLERİNİN SGK'YA DEVİR ÖNCESİ İLAÇ BEDELLERİNİN 31.03.2010 TARİHİNE KADAR BÜTÇELEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
  

37.A.00.001069
16.03.2010

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

15.01.2010 tarihinde gerçekleşen, kamu personelinin sağlık hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na devri sonrasında, 14.01.2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar eczaneler tarafından karşılanmış olup halen ilgili harcama birimlerine fatura edilmemiş reçetelerin mevcut olduğu bilgisi alınmıştır.

Konu hakkında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.03.2010 tarih ve B.07.0.MGM.0.20-320-7/3022 sayılı yazıda, Genel Müdürlükleri tarafından yayımlanan 12.02.2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.20-320-7/1844 sayılı yazı ile tedavi faturalarının ödenebilmesi için ivedilikle bütçeleştirilmiş borçlar hesabına aktarılmalarının gerekliliğinin duyurulduğu belirtilerek,  

Ödeme yapabilmek üzere gerekli ödenek tahsisinin yapılabilmesi amacıyla, bu işlemlerin 31.03.2010 tarihinde sonuçlandırılmasının kararlaştırıldığı, bu çerçevede, 14.01.2010 tarihine kadar verilmiş olan sağlık hizmetlerine ilişkin ilaç faturalarının eczanelerce ilgili harcama birimlerine verilmesi ve muhasebe birimlerinin de harcama birimleri ile koordinasyon içerisinde 31.03.2010 itibariyle bütün hesap kayıt işlemlerini tamamlamaları konusunda ilgililerin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

Bu itibarla, eczanelerce 14.01.2010 (bu tarih dahil) tarihine kadar karşılanmış olan kamu personeli reçetelerine ait faturaların hesap kayıt işlemleri 31.03.2010 tarihine kadar tamamlandığı taktirde Maliye Bakanlığı tarafından, gerekli miktarda ödenek çıkarılacaktır.

Ödemeler konusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için ivedilikle üyelerinize gerekli duyurunun yapılarak, bu durumda olan reçetelerini çok hızlı şekilde ilgili Kurumlara teslim etmelerinin sağlanması, ayrıca Odanız tarafından da bu reçetelere ait faturaların ilgili harcama birimlerince 31.03.2010 tarihine kadar tamamlanması gereken hesap kayıt işlemlerinin takibinin yapılması hususunda gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter


Maliye Bakanlığı'nın Yazısı 

17 Mart 2010 - Okunma Sayısı : 1732