MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI'NIN EK-2/D'DE YAPILAN DÜZENLEMELERLE İLGİLİ DUYURUSU
 

36.A.00.000521
08.02.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

T.C Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 05.02.2008 tarih ve 01196 sayılı Genelge ile;

 30.06.2007 tarih, 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.08.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan, Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair 12.06.2007 tarihli ve 2007/12325 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 4 üncü maddesi gereğince oluşturulan ve Bakanlıklarının da üyesi olduğu “Geri Ödeme Komisyonu”nun koordinatörlüğünün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütüldüğü,

 Bu çerçevede 01.08.2007 tarihinden itibaren, anılan Komisyon tarafından Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan düzenlemelerin, Bakanlıkları tarafından yayımlanan Genelgelerle duyurulduğu ve Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine yansıtıldığı,

 Bununla birlikte, uygulama birliğini temin etmek amacıyla; Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Geri Ödeme Komisyonu tarafından yapılan düzenlemelerin bundan böyle Bakanlıklarınca ayrıca duyurulmayacağı,

 Güncellenen ilaç listelerinin Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) ilan edildiği ve yürürlüğe konulduğu tarihte, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği kapsamındakiler içinde geçerli olacağı ve

 Bu Genelgenin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:
NK

 
EK 1 - 08022008_hbr_2.pdf

18 Şubat 2008 - Okunma Sayısı : 1787