MALİYE BAKANLIĞI

MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYIMLANAN İLAÇ VE TEDAVİ GENELGESİ HAKKINDA

36.A.00.001165
26.03.2008

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI?NA

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 25.03.2008 tarih ve 3493 sayılı Genelge ile;
25.05.2007 tarihli ve 26532 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak 15.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren (8) sıra numaralı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği?nde düzenlemeler yapılmıştır.
Söz konusu Genelge ve eki listeler yazımız ekinde yer almakta olup, ayrıca Genelgenin 16. maddesinde de belirtildiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunun 18.03.2008 tarihli ve 2008/15 sayılı Genelgesinin eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeleri ihtiva eden listelerin Tebliğ kapsamındakiler için de aynen geçerli olacağı belirtilmiştir.
Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Hilmi ŞENER
Genel Sekreter

Eki:1)Maliye Bakanlığı?nın 25.03.2008 tarih ve 3493 sayılı Genelgesi
2)EK-2/D?ye ilave edilen ilaçlar listesi
3)EK-2 sayılı liste
MK

EK 1 - SGKilacgenelge3.pdf
EK 2 - ek2d.pdf
EK 3 - Ek2.pdf

04 Nisan 2008 - Okunma Sayısı : 1798