MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞܒNÜN 07.11.2006 TARİH, 22401 SAYILI GENELGESİ


35.A.00.005274

Ankara, 07.11.2006


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 07.11.2006 tarih 22401 sayılı Genelge ile, 29.04.2006 tarih 26153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklik ve düzenlemeler yapıldığı bildirilmektedir.

1- Tebliğin 10.2 Diyaliz Tedavileri başlıklı maddesinin son paragrafı; Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda izleme ücreti ayda en fazla iki defa, periton diyalizi değişim sıvısı ücreti ise, raporlarda her hastada periton boşluğu, hacmi için uygun solüsyon miktarı hacim olarak ml. cinsinden belirtilerek (Örneğin, 2500 ml ile başlanan hastada 2500 ml ile devam edilmesi gibi) aletsiz periton diyalizi uygulamalarında ayda standart solüsyonlar için maksimum 150 adet torba, biyouyumlu solüsyonlarda ise ayda maksimum 130 adet olacak şekilde karşılanır (aminoasit içerikli ile isodextrin içerikli solüsyonlar günde en fazla 1 defa karşılanır). Hastanede yatan hastalarda bu şart aranmaz şeklinde değiştirilmiştir.

2- Tebliğin 16.3 üncü maddesinin sonuna; Daha önce şahsi reçete bazında, onayla yurt dışından getirtilen ilacın, ülkemizde ruhsat aldıktan sonra Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) giriş talebinin, olumlu ya da olumsuz sonuçlanacağı en çok 6 aylık süre içinde, Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak şahsi izinle, ülkemizde almış olduğu fiyat üzerinden ödemesi yapılacaktır. Paragrafı eklenmiştir.

3- Tebliğin eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesinin (EK-2/A) 190 ıncı sırasında yer alan Erdostein adlı etkin maddeye ilişkin olarak aynı satırda yer alan erişkin/çocuk göğüs hastalıkları uzman hekimlerince kaydı kaldırılmıştır.

4- Tebliğ eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili olarak bu Genelgenin eki (EK-1) sayılı Listede gösterilen düzenlemeler yapılmıştır.

5- Bu Genelge 8 /11/2006 tarihinde yürürlüğe girer.


Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi ile eki liste yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter

Eki: Genelge ve eki liste

[Ek dosya için tıklayınız...]

13 Kasım 2006 - Okunma Sayısı : 2064