Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 17.08.2005 tarihli “Tedavi Yardımına İlişkin Genelge” ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki “Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi”nde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu Genelge ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler şöyle,

1. Talimatın Aşı Uygulaması başlıklı 12.7.3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına “65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevlerinde kalan kişilerin durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık kurulu raporu aranmaksızın” ibaresi ilave edilmiştir.

2. Talimatın eki Antibiyotik Reçeteleme Kuralları Listesine (Ek-2/A) 7.Antistafilokokal bölümünün C-Diğer Antibiyotikler başlığının altına “Linezolid” etken maddesi “EHU” kaydı ile ilave edilmiş, aynı etken madde Talimatın eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesine (Ek-2/B) ilave edilmiştir.

3. Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine (Ek- 2/C) “Everolimus” etken maddesi ile “Bosentan: sadece primer pulmoner hipertansiyonda evre 3, 4’te ve sklerodermaya bağlı pulmoner hipertansiyonda” etken maddesi ilave edilmiştir.

4. Talimatın eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlardan bu Genelgenin eki (EK-1) listede yer alan ilaçlar, anılan listeden çıkartılmıştır.

5. Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer alan ilaçlarla ilgili gerekli düzeltmeler yapılmış ve bu Genelgenin eki (EK-2) listede gösterilmiştir.

6. Bu Genelgenin eki (EK-3) listede yer alan ilaçlar, Talimat eki Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesine (EK-2/D) ilave edilmiştir.

                                                                               

[Ek dosya için tıklayınız...]

17 Eylül 2005 - Okunma Sayısı : 1734