Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ödeneklere ilişkin Tel Emri yayınlandı.

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanı Kemal Unakıtan imzalı “Ayrıntılı Harcama Programı” konulu 12.10.2005 tarih 20946 sayılı Tel Emri yayınlanmıştır.

Bu Tel Emri uyarınca, daire ve idarelerin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak konsolide bütçeye dahil daire ve idarelerin ayrıntılı harcama programlarının IV. döneminde (Ekim, Kasım, Aralık) (03) Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodu altında yer alan ödenekleri serbest bırakılmış olup, “Tedavi ve Cenaze Giderleri” de (03) Mal ve Hizmet Alımları ekonomik kodu altında yer almaktadır.

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2005 tarihli Tel Emri ekte gönderilmiştir.

[Ek dosya için tıklayınız...]

19 Ekim 2005 - Okunma Sayısı : 1766