MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI

MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ İLE EK-2/D BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ'NDE DÜZENLEMELER YAPILDI

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03.10.2005 tarih 20257 sayılı Genelge ile, bazı ilaçların piyasada ulaşılabilme imkanlarının kısıtlılığı yanında, eşdeğer ilaç uygulamalarında ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi, yeni ruhsat ve satış izni almış ilaçların zaruri hallerde bir an önce tedavide kullanılabilmesi ve listelerdeki teknik hataların düzeltilmesi maksadıyla 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde bazı değişiklikler yapıldığı bildirilmektedir.

Buna göre,

1) Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlardan, Genelge eki EK-1 listede yer alan ilaçlar çıkartılmış,

2) Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlardan, Genelge eki EK-2 listede yer alan ilaçlarda gerekli düzenlemeler yapılmış,

3)Talimat eki EK-2/D Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde yer alan ilaçlara, Genelge eki EK-3 listede yer alan ilaçlar eklenmiştir.

[Ek dosya için tıklayınız...]


05 Ekim 2005 - Okunma Sayısı : 1656