Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan
“Reçete Kontrol Sistemi” konulu 21.03.2005 tarihli Genel Yazı


T.C.Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Reçete Kontrol Sistemi” konulu 21.03.2005 tarih ve 005447 sayılı Genel Yazı ekte iletilmektedir.

Genel Yazı ile özetle;

• Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kamu personeli ve bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin eczanelerden temin edecekleri ilaçlara ait reçetelerin Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek karşılanması ve bedellerinin aynı sistem üzerinden kontrol edilerek ödenmesi amacıyla Emekli Sandığı ile Maliye Bakanlığı arasında protokol imzalandığı ve protokol uyarınca say2000i sistemi ile Emekli Sandığı Reçete Kontrol Sistemi arasında bağlantı kurulduğu,
• Sistem ile ilgili pilot uygulamanın Maliye Bakanlığı personeli ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerini kapsayacak şekilde 25.11.2004 tarihinden bu yana Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütüldüğü ve pilot uygulamadan başarılı sonuçlar alınması üzerine sistemin tüm Türkiye geneline yayınlaştırılmasına karar verildiği ve,
• Uygulamanın Ankara İlinin tümünde, bütün daire ve kurumları kapsayacak şekilde 15 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe konulacağı bildirilmiştir.

14 Nisan 2005 - Okunma Sayısı : 2224