MALİYE BAKANLIĞI'NIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA

MALİYE BAKANLIĞI'NIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA GENELGESİ VE DUYURUSU HAKKINDA

36.A.00.7931
08.12.2009

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 26.11.2009 tarihinde 16565 sayılı (6) Sıra No’lu 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Genelgesi yayımlanarak, Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin bütçe giderlerinin gecikmelere mahal verilmeden zamanında gerçekleştirilmesi, yıl sonu işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından uygulamanın ne şekilde olacağı bildirilmiş olup, söz konusu Genelge yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu Genelgenin 2. maddesine göre, Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışan personel ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ilgili mevzuatına göre sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, 15.01.2010 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından karşılanacağı belirtilmişti.

Ancak bu Genelgenin yayımından sonra Bölge Eczacı Odalarımızın ve eczacılarımızın Birliğimize yapmış oldukları başvurularda, İllerde Genelgenin uygulanmasına ilişkin tereddütlerin ortaya çıktığının bildirilmesi üzerine, konu hakkında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ile çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde herhangi bir şekilde eczacılarımızın mağduriyetine sebep olunmaması için söz konusu Genelgeye açıklık getirilmesi talep edilmişti.

Bunun üzerine, söz konusu Genelgenin uygulamasına açıklık getirmek üzere Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde 05.12.2009 tarihinde bir duyuru yayımlanmış olup, bu duyurunun 4. maddesi ile, 25.12.2009-15.01.2010 tarihleri arasında idarelerce karşılanması gereken ilaç giderlerine ilişkin ödemelerin 2010 Yılı Bütçesinden gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın söz konusu Genelgesi ve duyurusu gereğince, ilaç giderlerine ilişkin belgeler 25.12.2009 Cuma günü mesai bitimine kadar muhasebe birimlerine intikal ettirilecek, muhasebe birimleri de bu tutarları bütçeleştirilmiş borçlar hesabına aktaracak olup, 25.12.2009-15.01.2010 tarihleri arasında da ilaç giderlerine ilişkin ödemeler idarelerce karşılanacaktır.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

 

Ecz.Özgür ÖZEL

Genel Sekreter

Maliye Bakanlığı’nın 26.11.2009 tarih ve 16565 sayılı Genelgesi

Maliye Bakanlığı’nın 05.12.2009 tarihli duyurusu 

09 Aralık 2009 - Okunma Sayısı : 1709