MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI- MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN TEDAVİ GİDERLERİ

İLGİ: a) 18.02.1998 tarih ve 4341 sayılı Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun

b) 7 Temmuz 1998 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelik.

c) Milli Savunma Bakanlığı’ nın 28 Ocak 1992 tarih ve MLY:5151-2-92/MALİ YNT.25 sayılı yazısı.

Muhtaç erbaş ve er ailelerinin ücretsiz tedavisi ve ilaç bedelleri ile ilgili giderlerin karşilanması maksadıyla ilgi (a) Kanunun 5 nci maddesi gereğince her yıl Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek konulmakta olup, uygulamaya ilişkin hususlar ile ödeme esasları ise ilgi (b) Yönetmelikle belirlenmiştir.

2004 Mali Yılında muhtaç erbaş ve er ailelerinin tedavi giderleri ile ilgili gerekli ödenek ilk kez Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bütçesine konulmuştur.

Müteakip yıllarda da ödeneğin MSB Bütçesinde yer alacağı değerlendirilmekte olup, bu maksatla, gerekli mevzuat değişikliği çalışmalarına başlanılmıştır. Bu nedenle ilgi (b) Yönetmeliğin 11 nci maddesi gereğince Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu tarafından karşilanan ilaç bedelleri ile devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılan tedavilere ilişkin giderlerin karşilığı bundan sonra MSB’ lığınca karşilanacaktır.

Muhtaç erbaş ve er ailelerinin;

a) Yatarak veya ayakta ve meskende yapılan tedavilerinde kullanılacak ilaç bedelleri,

b) Resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavisi sırasında kullanılması hayati önemi haiz ilaç bedelleri,

Konuyla ilişkin ilgi (b) Yönetmelik esasları doğrultusunda hak sahiplerine askerlik şubesi başkanlıklarınca verilen sağlık cüzdanlarının şekli, içeriği, geçerlilik süresinin yazılması ve özellikle sağlık cüzdanının yükümlünün terhisinden bir ay sonra geri alınması konusunun titizlikle takip edilmesinin sağlanması.

03 Haziran 2004 - Okunma Sayısı : 675