PERSONEL ÇALIŞTIRAN ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE

“Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri” konulu 2021/38 Sayılı Genelge çerçevesinde, personel çalıştıran üyelerimiz için e-tebligat başvuru süresi 31.01.2022 tarihinde sona ermektedir.

Konuyla ilgili 28.12.2021 tarihli TEB duyurusu aşağıdaki linkte yer almaktadır;

https://www.teb.org.tr/news/9519/ETebligat-Ba%C5%9Fvuru-S%C3%BCresinin-Uzat%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1na-%C4%B0li%C5%9Fkin

28 Ocak 2022 - Okunma Sayısı : 1621