REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMI

 
REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMI
28/05/2013
 
 
 
Son günlerde medyada yer alan ilaçların reçetesiz satışına ilişkin haberler hem vatandaşlarımızı hem de eczacılarımızı oldukça rahatsız etmektedir.
Bilinmelidir ki ülkemizde yürürlükte bulunan ilaç ve eczacılık yasalarına göre ilaçların reçetesiz satışına izin verilmemektedir. Ancak 87 yıl önce çıkan bu yasaya göre yapılan düzenleme, ülkedeki uygulanan sağlık politikaları gereği uygulanamamıştır. Özellikle kontrole tabi olan ilaçlar için uygulama eczacılarımız tarafından azami özen gösterilerek sürdürülmeye devam etmektedir.
Bazı ilaçların suistimal edilmesi yada paralel ticaret nedeniyle farklı olayların meydana gelmesi sebebiyle böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi biz eczacıları hastalarımızla karşı karşıya bırakmaktadır. Kaldı ki son dönemde kontrole tabi ilaçların eczacılar tarafından reçetesiz verilmemesi nedenli bu ilaçları suistimal eden kişiler tarafından eczanelerimize saldırılar ve hırsızlık girişimleri olmaktadır.
Bakanlık ve ilgili kurumlar bu olayın gerçek sebebi olan sorunlara dair farklı çözümler olabileceğini açıkça bilmektedirler.
Akılcı ilaç kullanımı ve ilaç israfına ilişkin eczacılarımız mesleki sorumluluklarını tüm hassasiyetleriyle yerine getirme çabasındadırlar. Bu gerekçe ile böyle bir uygulama ülke gerçeklerinden ve uygulanabilir olmaktan çok uzaktır.
Ayrıca ilaç kullanımı konusunda bu kadar hassas olan kişi ve kurumların eczane dışında ilaç satışı ve gıda takviyesi adı altında hastalık tedavi ettiğini açıkça beyan ederek satış yapan kişi ve kurumlara da aynı hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmalarını tüm eczacı meslektaşlarımız adına talep ediyor,
Kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz.
 
                                                                                                                                                             Saygılarımızla.
 
 
31.Bölge Kocaeli Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
              
 

03 Haziran 2013 - Okunma Sayısı : 3067