Referans Fiyat uygulaması

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ nın TEB Merkez Heyeti’ ne gönderdiği 27.02.2004 tarih, B.07.1.EMS.016.10.01/9346 sayılı yazıda, Emekli Sandığı’ nın 1 Mart 2003 tarihinden itibaren uyguladığı ilaçta Referans Fiyat Uygulamasına 1 Mart 2004 tarihinden itibaren son verilerek daha önceki uygulamaya dönüleceği bildirilmektedir.

03 Nisan 2004 - Okunma Sayısı : 428