S.B STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NIN, YEŞİL KART YIL SONU İŞLEMLERİ VE 2012 BÜTÇESİNE AKTARILAN İLAÇ ÖDENEKLERİ KONUSUNDAKİ CEVABİ YAZISI HAKKINDA

S.B STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI'NIN, YEŞİL KART YIL SONU İŞLEMLERİ VE 2012 BÜTÇESİNE AKTARILAN İLAÇ ÖDENEKLERİ KONUSUNDAKİ CEVABİ YAZISI HAKKINDA
 

38.A.00.000275
19.12.2011

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 24.11.2011 tarih ve 38.A.00.000003 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız.

Bilindiği gibi, Birliğimiz tarafından Odalarımıza gönderilen ilgide kayıtlı yazı ile, 17.11.2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan “YEŞİL KART UYGULAMASININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA DEVRİ VE BEKLEYEN YEŞİL KART İLAÇ, OPTİK, ÜNİVERSİTE VE ÖZEL HASTANE ÖDENEKLERİNİN HARCANMASI” konulu duyurusu iletilmişti.

Ancak söz konusu duyuru sonrasında eczacılarımız ve odalarımız tarafından Birliğimize sözlü birçok bildirim yapılarak, duyuruda geçen “2011 yılından kalan yeşil kart faturaları için Sağlık Bakanlığınca 2012 yılında herhangi bir ödeme yapılmayacağı” ifadesi gereğince, 2011 Aralık ayı içerinde belli bir zamana kadar teslim edilecek faturalar sonrasında teslim edilmeyen fakat yine 2011 Aralık ayına ait reçetelerin ödemesinin yapılıp yapılmayacağı sorulmuştu.

Bunun üzerine Birliğimiz tarafından Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na 02.12.2011 tarihinde gönderilen 38.B.01.02.000088 sayılı bir yazı ile, 17 Kasım 2011 tarihli duyuruda geçen “2011 yılından kalan yeşil kart faturaları için Sağlık Bakanlığınca 2012 yılında herhangi bir ödeme yapılmayacağı” ifadesinin açıklığa kavuşturulması, takvimsel nedenlerden dolayı 2011 yılı borçlarına kaydedilemeyen Yeşil Kartlı hastaların ilaç bedellerinin ödemesinin nasıl ve hangi koşullarda yapılacağı ve ayrıca bu ilaçların bedellerini kuruma fatura eden eczacıların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için mümkünse 2011 yılına ait Yeşil Kart faturalarının “323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına” alınması süresinin uzatılması talep edilmişti.

Konu hakkında Başkanlık tarafından Birliğimize gönderilen 12 Aralık 2011 tarih ve B.10.0.SGB.0.81.03.00-842-99 (13438) sayılı yazıda, Bakanlığın 2012 bütçesine yeşil kart hak sahiplerinin ilaç, optik, medikal malzeme giderleri ile özel sağlık tesisleri ve üniversitelerde gerçekleşen tedavi giderleri için sınırlı miktarda tedbir ödeneği konulduğu, inceleme ve tahakkuk işlemleri 2011 yılı sonunda tamamlanamayan yeşil kart ilaç fatura bedellerinin bu ödenekten karşılanacağı belirtilerek, eczacılar tarafından fatura edilen ilaç bedellerinin karşılanacak olmasından dolayı faturaların 15 Ocak 2012 tarihine kadar illerdeki ilgili fatura inceleme birimlerine teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın Yazısı için tıklayınız...

20 Aralık 2011 - Okunma Sayısı : 2502