Sosyal Güvenlik Kurumunun "İlaç ve Medikal Reçete Faturaları Hakkında" Duyuru

 

    Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 4.1. “Faturaların düzenlenmesi (Değişik: 16/04/2018-2018/1 Ek Protokol 14.md. Yürürlük:01/04/2018) Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır. Elektronik fatura kullanan eczaneler için fatura düzenlenmesine ilişkin olarak Kurumca duyurulacak usul ve esaslara uyulacaktır….” maddesine istinaden 01.12.2019 ile 31.12.2019 (Aralık 2019) dönemine ait reçetelerin faturalarının 31.12.2019 olarak düzenlenmesine, 16.12.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında karşılanan Aralık 2019 dönemine ait kan ürünü ve hemofili reçetelerinin faturalarının da 31.12.2019 olarak düzenlenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

·         İlaç ve tıbbi malzeme reçete adedinin az ve/veya fatura tutarının düşük olmasına bakılmaksızın verildikleri ay sonu itibariyle dönem sonlandırılması yapılarak, faturaların o ayın son gününün tarihini taşıyacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. (Örnek: Temmuz 2019 dönemine ait reçetelerin fatura tarihi 31.07.2019 olarak düzenlenmelidir.)

 

·         Daha önce dönem sonlandırılması yapılarak, faturası düzenlenmiş ancak Kuruma teslimi yapılmamış ilaç ve tıbbi malzeme evraklarının iş ve işlemlerin zamanında yapılması açısından Kuruma tesliminin yapılması önem arz etmektedir.

 

·         Ayrıca Tıbbi malzeme fatura teslim üst dilekçelerindeki bilgilerin hatalı doldurulduğu, dilekçelerin daha önceki dönemlere ait bilgilerle (referans numarası reçete adedi,fatura tutarı vs.) gönderildiği tespit edilmiş olup üst dilekçedeki bilgilerin doğru doldurulması konusunda gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederim.

07 Ocak 2020 - Okunma Sayısı : 466