T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nden duyuru.

TEB Merkez Heyeti’ nin 13.05.2005 tarih, 008097 sayılı yazısı.

TEB Merkez Heyeti’ ne T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nce gönderilen, T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ nün 25.04.2005 tarih 020850 sayılı yazısı ile, Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş. adına ruhsatlı bulunan “misoprostol” etken maddeli “CYTOTEC TABLET” kullanımı için sağlık kurulu raporuna ihtiyaç bulunmayıp, prospektüse uygun endikasyonlarda Dahiliye, Fizik Tedavi ve Ortopedi Uzmanlarınca reçete edilebilecektir.

Bilgilerinize rica ederim.

20 Mayıs 2005 - Okunma Sayısı : 1651