THERACYS (IMMUCYST) BCG IMMÜNOTERAPÖTİK İSİMLİ ÜRÜNÜN C4091AD SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA

THERACYS (IMMUCYST) BCG IMMÜNOTERAPÖTİK İSİMLİ ÜRÜNÜN C4091AD SERİSİNE UYGULANAN GERİ ÇEKME İŞLEMİ HAKKINDA
 

38.A.00.006968
15.11.2013

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Birliğimize Sanofi Pasteur Aşı Tic. A.Ş’den gelen 12.11.2013 tarihli yazı ile,

Mesane kanseri tedavisinde kullanılan “TheraCys (Immucyst) BCG Immünoterapötik” isimli ürünlerinin doğru son kullanma tarihi (SKT) “10.11.2013” olan C4091AD seri numaralı serisinin dış kutusu üzerine yapıştırılan Türkçe Bilgi Etiketinde son kullanma tarihinin 11.2013 olarak gözüktüğü, ürünün birincil ambalajı olan flakon üzerinde ve orijinal kutunun kulakçığında ise son kullanma tarihinin Nov.10.2013 olarak doğru şekilde yazıldığı, 2D barkodunda da doğru olarak yer aldığı belirtimekte olup,

Ekim 2013 itibari ile İlaç Takip Sistemindeki verilerin incelenmesi neticesinde stoklarda görünen 351 adet ürünün 221 tanesinin C4091AD serisinin “Türkçe Bilgi Etiketindeki Son Kullanma Tarihinde Gün Bilgisi Eksik” olarak piyasaya verilen ürünlere ait olduğunu görüldüğü ve söz konusu C4091AD serisine 2. Sınıf B seviyesinde (Eczane, hastane eczaneleri, kurumlar vs. gibi perakendeci seviyesine kadar) geri çekme işlemi uygulandığı bildirilmektedir.

Firmanının yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve eczane stoklarında bulunan söz konusu ürünlerin depolara iade edilmesi ve firmanın yazısında belirtilen diğer hususlara riayet edilmesini saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterFirma' dan gelen yazı için tıklayınız.

 
 

20 Kasım 2013 - Okunma Sayısı : 1744