YEŞİL KART VE MALİYE SÖZLEŞMELERİNDE İSTENİLEN EVRAKLAR.

Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan 2007 Yılı Protokolünün 7.6 Maddesi “Eczacı tarafından sözleşme imzalama ve yenileme döneminde eczacıya ait;
-Kimlik fotokopisi (T.C Kimlik No ile birlikte),
-Ruhsat fotokopisi,
-İmza sirkülerinin noter onaylı örneği, (ilk defa sözleşme yaparken)
-İkametgah belgesi ile sözleşme metni,
kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.”

Şeklinde düzenlenmiş olmakla birlikte, ilk defa sözleşme yaparken istenen imza sirkülerinin onaylı örneği ile ikametgah belgesine ait fotokopi belgelerin kurumlar tarafından kabul edilmemesi ve her sözleşme ekinde belge asıllarının istenmesi nedeniyle, Birliğimiz tarafından Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne sözlü ve yazılı başvuruda bulunularak, anılan belgelerin fotokopilerinin de kabul edilmesi talep edilmiştir.

T.C.Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Birliğimize gönderilen 15.08.2007 tarih 15985 sayılı yazı ile, eczanelerin aynı yerde bulunan birden fazla kamu kurumuyla sözleşme yapmaları gerektiğinden, sözleşme ekindeki imza sirkülerinin ve ikametgah belgesinin fotokopilerinin verilmesinin (Kurum tarafından belgenin aslı görülerek fotokopisi alınabilir) yeterli görüldüğü bildirilmiştir.

    NOT:Daha önce sözleşmelerini yukarıdaki evrakları vermeden yeşil kart ve kurumlara teslim etmiş eczacılarımızın gerekli evrakları kuruma teslim etmeleri gerekmektedir. 

17 Ağustos 2007 - Okunma Sayısı : 1720