YEŞİL KARTLI HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN DÜZENLENEN REÇETELERİN KARŞILANMASI HAKKINDA

YEŞİL KARTLI HASTALARIN TEDAVİSİ İÇİN DÜZENLENEN REÇETELERİN KARŞILANMASI HAKKINDA
 

Bilindiği gibi, yeşil kartlı hastalar, 01.01.2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.


Konu hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumu MEDULA Provizyon Sisteminde, aşağıda yer alan duyuru yayınlanmış; ancak Birliğimiz tarafından Kuruma yapılan yazılı başvuru ile, yeşil kartlı hastaların 01.01.2012 tarihinden itibaren sağlık kurum ve kuruluşlarına yapacakları başvurularda ve tedaviler için düzenlenecek reçetelerde hangi esaslara uyulması gerektiği konusunda resmi bir duyuru yapılması talep edilmiştir.


SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, yeşil kartlı hastaların ilaç temini konusunda açıklamaların yer aldığı bir Genelgenin hazırlanmakta olduğu, Genelge yayınlanana kadar ise, eczaneler tarafından reçete karşılanması sırasında, yeşil kartlı hastalar için bugüne kadar yapılmakta olan işlemlerin (sevk işlemleri ve sağlık karnesine reçete yazılması gibi) aynen sürdürülmesinin uygun olacağı bilgisi alınmıştır.


SGK Genelgesinin yayımlanmasının ardından, konu hakkında Birliğimiz tarafından yeniden duyuru yapılacaktır.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

MEDULA’daki Duyuru:

Tarih : 29.12.2011

Konu : Yeşil Kartın Devir İşlemleri Hakkında Açıklama
Açıklama: 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile yeşil kartlı olmayanlardan herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacak olup bahsi geçen kişilere ait reçeteler SGK ilgili reçete grupları içinde yer alacak ve Kurumumuza faturalandırılacaktır.

02 Ocak 2012 - Okunma Sayısı : 2969