YEŞİL KARTLILARA, 31.12.2011 TARİHİNE KADAR HASTANELERDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE ÜNİVERSİTE, ÖZEL HASTANE, ECZANE, OPTİK VE MEDİKAL MALZ. GİDERLERİ DUYURUSU

YEŞİL KARTLILARA, 31.12.2011 TARİHİNE KADAR HASTANELERDE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ İLE ÜNİVERSİTE, ÖZEL HASTANE, ECZANE, OPTİK VE MEDİKAL MALZ. GİDERLERİ DUYURUSU
 

38.A.00.000397
30.12.2011

BÖLGE ECZACI ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın www.sgb.saglik.gov.tr  adresinde, “Yeşil Kart Sahibi Vatandaşlara 31.12.2011 Tarihine Kadar Hastanelerde Sunulan Sağlık Hizmetleri İle Üniversite, Özel Hastane, Eczane, Optik Ve Medikal Malzeme Giderleri” başlığını içeren 30 Aralık 2011 tarihli bir açıklama yayımlanmıştır.

Kurumun yayımladığı bu açıklama, 30 Aralık 2011 tarih ve B.10.0.SGB.0.81.03.00-842-99 (14693) sayısı ile İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıyı içermekte olup, bu yazıda, 5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanların 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınacağından bahisle, bu kişilere 31.12.2011 tarihine kadar hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri ile eczane, optik ve medikal malzeme giderlerine ilişkin açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Söz konusu açıklamada;

01.01.2012 tarihinden itibaren Yeşil Kart sahibi vatandaşlara sunulan hizmetlere ait fatura bedellerinin SGK tarafından ödeneceği,

•Bu vatandaşlara 31.12.2011 tarihine kadar sunulan ancak 2011 yılında ödemesi yapılamayan eczane hizmetlerinin faturalarının kurumlarca 01.01.2012 tarihinden sonra 323-Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına alınacağı ve Bakanlık bütçesine konulan ödenekten 2012 yılında ödeneceği,


•Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının 2011 yılında vatandaşlara sunmuş oldukları hizmet bedellerinin 2011 yılında ödenmiş olduğu, 2012 yılında vatandaşlara sunulacak olan hizmetlerin bedelinin ise SGK ödeneği şeklinde ödeneceği,

Belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY

Genel Sekreter
Ek: S.B Strateji Daire Başkanlığı’nın Yazısı


S.B Strateji Daire Başkanlığı’nın Yazısı için tıklayınız...

19 Ocak 2012 - Okunma Sayısı : 2564