Yurtdışı İlaç Prosedürü

Başvuru Prosedürü


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HASTALARI:
İstenilen Belgeler:


1-REÇETENİN ASLI * 
2-SAĞLIK KURULU RAPORU * 
3-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ (ÖN VE ARKA YÜZLER) 
4-HASTA BİLGİ FORMU.( Hasta Bilgi Formu için Tıklayınız )

TSK MENSUBU HASTALARI : 

-Raporun aslı gibidir onaylı örneği (3 ay veya daha kısa süreli raporlarda rapor aslı gereklidir.)-(Aslı gibidir onayı; reçeteyi yazan doktor tarafından veya raporu çıkaran hastanedeki doktorlardan biri tarafından veya ilacı veren eczacı tarafından yapılabilir.)
-Reçete aslı
-Hasta karne ön yüzü fotokopisi
-Hasta çalışanın kendisi ise sevk belgesi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arka yüz)
-İletişim bilgileri ( Hasta Bilgi Formu için Tıklayınız ) 


İŞ BANKASI MENSUBU HASTALAR:
İstenilen Belgeler:


1-REÇETENİN ASLI 
2-SAĞLIK KURULU RAPORU (ASLI GİBİ ONAYLI ÖRNEĞİ) 
3-İŞ BANKASI MENSUBU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE 
4-HASTA BİLGİ FORMU.( Hasta Bilgi Formu için Tıklayınız )
* Reçete ve Sağlık Kurulu Raporlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Görmek İçin Tıklayınız.

•SAĞLIK RAPORUNUN ASLINDAN ÇEKİLMİŞ FOTOKOPİ ÜZERİNE 
  ISLAK İMZA-KAŞE VE ASLI GİBİDİR ONAYI ZORUNLUDUR. (3 ay veya daha kısa süreli raporlarda rapor aslı gereklidir.)-(Aslı gibidir onayı; reçeteyi yazan doktor tarafından veya raporu çıkaran hastanedeki doktorlardan biri tarafından veya ilacı veren eczacı tarafından yapılabilir.)

- Yurt dışından ilaç temini için öncelikli şart Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ithalat için onay vermesidir. Bu onaydan muaf olan ilaç ve endikasyonlarını görmek için tıklayınız. İlacınız bu listede yer almıyor bakanlığa endikasyon dışı onay için başvuru yapılması gereklidir. 
- SGK geri ödeme listesinde yer alan ilaçları görmek için tıklayınız. (Ek/2-g listesi) 

 • Bu listedekinden farklı olarak, ilaç için endikasyon dışı onay ya da Sağlı Uygulama Tebliği veya gerekli olan herhangi bir nedenden dolayı ek evrak istenebilir.
 • (Yukarıdaki belgeler adresimize APS, kargo ile gönderilecek veya ELDEN teslim edilecektir.) 

  YEŞİL KARTLI (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) HASTALAR:

  Yeşil kart hastaların öncelikle bağlı bulundukları Valilik ve Kaymakamlık’ lardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir. Söz konusu vakıf, reçete bedelinin bildiriminin istendiğini gösterir bir yazı ekinde hastanın reçete ve sağlık kurulu raporunu tarafımıza gönderdiğinde, tarafımızdan yazılı olarak reçete bedeli ve bu bedelin yatırılacağı banka hesap numaraları ayrıntılı olarak kendilerine bildirilir. Sosyal Yardımlaşma  ve Dayanışma Vakfı ilaç bedelini ödemeyi kabul ettiği takdirde bildirilen banka hesap numarasına hasta adına ödemeyi gerçekleştirir.

  REÇETE BEDELLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYECEK HASTALAR:

  1-Reçete ( fax yoluyla olabilir),
  2-İlaç bedelinin hasta adına banka hesaplarımıza ** yatırılması esnasında dekontun açıklama kısmına HASTA ADI ve TC KİMLİK NUMARASI’ nın muhakkak yazdırılması ve dekontunun fakslanması,
  3-Mutlaka iletişim bilgileri (adres, telefon) ve T.C kimlik numaraları ile başvurmaları  gerekmektedir.  ** Banka hesap numaralarımız için tıklayınız,

     Kan Ürünleri

  Ülkemizde ruhsatlı olduğu halde çeşitli sebeplerle piyasada yeterince bulunmayan I.V. İmmunglobulin preperatları Sağlık Bakanlığı’nın izni ile Türk Eczacıları Birliği tarafından temin edilmektedir.

  Bu ilaçların temininde izlenecek yöntem sırasıyla aşağıdadır!

  -Hasta öncelikle İmmunglobulin İ.V. reçetesi ile Bölge Eczacı Odasına sisteme dahil eczanelerden karşılanmak üzere başvuracaktır. Sisteme dâhil eczanelerde ilaç varsa ilacını alacaktır.

  -İmmunglobulin I.V temin edilemiyorsa, Bölge Eczacı Odası tarafından reçetenin arkasına ilacın olmadığına dair yazı yazılıp onaylanarak, onaylı reçete ve diğer istenilen belgelerle (Nüfus cüzdanı fotokopisi, Sağlık kurulu raporu, sağlık karnesi ön yüz fotokopisi, iletişim bilgileri ve 3 nüsna mor reçete) Türk Eczacıları Birliği İTHAL İLAÇ Birimi’ne elden veya posta ya da kargo ile ileterek başvuracaktır. Bu reçetelerin onaylı endikasyonlarındaki kullanımlarında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü (İEGM) onayı alınmayacaktır. Endikasyon dışı taleplerde ise Sağlık Bakanlığı İEGM onayı zorunludur!

  Banka Hesap Numaraları


  İş Bankası Farabi Şubesi
  Hesap Numarası
  4240-374420 (Euro)
  İŞBANK FARABİ ŞB 4240 , 374420 HS İBAN TRO8 0006 4000 0024 2400 374420


  Akbank Çankaya Şubesi
  Hesap Numarası 
  305-68078-5 (Euro)
  ÇANKAYA TİCARİ 0864 ŞB.068078 HS İBAN TR91 0004 60086403 6000 068078  Hasta ve yakınlarının reçete ve sağlık kurulu raporlarında dikkat etmesi gereken hususlar

  1. Sağlık kurulu raporunda veya ilaç kullanım raporunda verildiği hastanenin açık adı bulunması zorunludur.

  2. Hasta adı soyadı reçete,sağlık kurul raporu ve sağlık karnesi ile uyumlu olacaktır.

  3. Raporda T.C. Kimlik numarası mutlaka yazılmış olacaktır.

  4. Raporun tarih ve numarası yazılmış olacaktır.

  5. Reçete tarihi, rapor tarihi aynı tarih veya o tarihten sonraki bir tarih olmalıdır. Reçete tarihi rapor tarihinden önce olamaz. 

  6. Sağlık Kurulu Raporlarında 3 uzman hekim ve başhekim kaşe ve ıslak imzası, İlaç kullanım raporlarında ise 1 uzman hekim ve başhekim kaşe ve ıslak imzası aranacaktır. 

  7. Raporların geçerlilik süreleri mutlaka dikkate alınacaktır! Bir yıl geçerlilik süresi olan rapor, 2 yıllık gibi değerlendirilmeye alındığı ve bu gerekçe ile iadeler yapıldığı dikkatten uzak tutulmamalıdır.

  8. Başhekimlik mührü her raporda aranacaktır.

  9. Raporun aslı hastaya daha sonraki ilaç alımlarında gerekli olacağı için reçete ekindeki raporun fotokopisinde ıslak imza ve” aslı gibidir.” Onayı aranacaktır! Onaydan kasıt kimin tarafından yapıldığı anlamına geldiği için, aslı gibidir kaşesi kimin tarafından yapıldığı belirlenmiş olacaktır. 

  10. Reçete tarihi ve protokol numarası mutlaka yazılmış ve kalem oynamamış olacak, düzeltme yapılmışsa kaşe ve imza ile onaylanmış olacaktır.

  11. Reçetede mutlaka hastalığın tanısı yazılmış olacaktır.

  12. Reçetede, reçeteyi yazan uzman hekimin kaşe ve imzası (Kaşede uzman olduğunu gösterir ve diploma numarası okunabilir olmak kaydıyla) mutlak surette bulunacaktır. Hekimin reçete, rapor ve eklerindeki imzaları (paraf şeklinde olmayacaktır) arasında uyum aranacaktır.

  13. Reçeteye ilaç adı, kullanım dozukutu adedi (yazı ve rakam ile) yoruma gerek duyulmayacak şekilde yazılmış olacaktır.


  14. Reçetelerin mutlaka tek hekim tarafından düzenlenmiş olması zorunludur.

   

  Yukarıda belirtilen hususların dikkate alınarak eksiksiz evrak gönderilmesi, evrakların iadelerini önleyeceği gibi 
  ilacınızın daha kısa sürede teminini sağlayacaktır!

  14 Temmuz 2013 - Okunma Sayısı : 5537