Türk Eczacıları Birliği ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokole göre, geçici koruma altındaki yabancılara ait reçeteler karşılanırken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır.

 • 1 Kasım 2019 tarihi itibari ile reçetelerin e-reçete olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak istisnai durumlarda manuel reçeteler karşılanabilmektedir. Duyuru için tıklayınız.
 • Reçetelerden katılım payı alınmamakta olup, eşdeğer ilaç fiyat farkı alınacaktır.
 • Medula Provizyon Sisteminde 99'la başlayan yabancı kimlik numarası ile işlem yapılacak olup, 98'le başlayan kimlik numaralarının karşılıklarını tespit etmek için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan (www.goc.gov.tr) geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ait yabancı kimlik no bölümünden işlem yapılabilir.
 • Acil ve zorunlu haller ile yoğun bakım halleri dışında, üniversite ve özel hastaneye sevksiz müracaat edilemeyecektir.
 • Protokolün (3.10) numaralı maddesinde yer alan reçeteler, karşılandıktan sonra Farmainbox Sistemine kaydedilmelidir.
  • Mor ve turuncu reçeteye yazılması zorunlu olan ilaçların yer aldığı reçeteler,
  • Eritropoietin ve darbepoetin preparatlarını ihtiva eden reçeteler,
  • Özel yada Kamu Diyaliz Merkezlerinde düzenlenmiş tüm reçeteler,
  • Diyaliz solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler,
  • Eczacı Odalarınca dağıtım protokolü yapılan ünitelerdeki yatan hasta reçeteleri,
  • Organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar (İçeriği Protokolün 3.8 nci maddesinde belirtilenler hariç)
  • Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler
  • Talasemi endikasyonunda kullanılan ilaçlar (Deferipron, Deferasiroks)
  • TNF alfa blokeri olarak kullanılan ilaçlar
  • Rituximab, Abatasept, Tofasitinibsitrat, Kanakinumab, Tosilizumab, Sertolizumab, Sekukinumab,Ustekinumab, Vedolizumab.

 

 • 3.10 Kapsamında yer alan reçetelerle ilgili dağıtım ve limit bilgileri ilerleyen günlerde bildirilecektir.

 

 • İnfertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar, yurt dışı tedavilerinde kullanılan, kişiye özel olarak yurt dışından getirilen, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Yurtdışı İlaç Listesinde yer alan ilaçlar ve acilde düzenlenenler hariç MEDULA Hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen reçetelerde belirtilen, Kurum tarafından ara ödeme ve alternatif geri ödeme modeli ile ödemesi yapılan ilaçların bedelleri karşılanmayacaktır.

 

 • 3.8. GİGM tarafından yardımcı üreme yöntemi tedavileri, in vitro fertilizasyon (IVF), kök hücre vericisi kardeş doğmasına yönelik preimplantasyon, genetik tanı ile sağlanan IVF, infertilite tedavisinde kullanılan ilaçlar, yurt dışı tedavilerinde kullanılan, kişiye özel olarak yurt dışından getirilen, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Yurtdışı İlaç Listesinde yer alan ilaçlar ve acilde düzenlenenler hariç MEDULA Hastane sisteminden provizyon alınamamasına rağmen reçetelerde belirtilen, Kurum tarafından ara ödeme ve alternatif geri ödeme modeli ile ödemesi yapılan ilaçların bedelleri karşılanmaz. Organ nakillerinde; Sağlık Bakanlığı Kornea Nakli Bilim Kurulunca uygun görülen kornea nakillerinde kullanılan, hastanın kendisince bulunmuş olması ve etik kurulu kararı ile uygun bulunması şartıyla canlı vericiden karaciğer, böbrek nakli olanların kullanacakları ile bunların donörlerinin kullanması gereken ilaçlar, kemik iliği nakli tedavilerinde, ailesinden verici bulunması veya kemik iliği doku bankalarından yurt içinden verici bulmak kaydıyla organ nakli yapılanların kullanacakları ilaç bedelleri haricindeki organ ve doku nakline ilişkin ilaç bedelleri karşılanmaz.

 

 • Geçici koruma kapsamındaki yabancıların optik, tıbbi sarf malzemesi, protez, ortez ve medikal malzemelerinin bedelleri karşılanmayacaktır.
 • Her ayın 1. günü ile son günü arasında karşılanarak, Medula Provizyon sisteminden döküm alınan reçete ve ekleri, T.C. Kocaeli Valiliği adına düzenlenen fatura ile birlikte cepli, üstten kapaklı ve kırmızı renkli dosyalar  içerisinde takip eden ayın 1. gününden 15. gününe (15. gün dahil), 15. günün resmi tatile rastlaması halinde ise takip eden ilk iş gününe kadar ki süre içinde elden, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile incelenmek üzere Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Posta ya da kargo yoluyla gönderilen fatura ve eki belgelerde teslim tarihi olarak posta ya da kargoya veriliş tarihi esas alınır.
 • Bu süre içinde teslimat yapılmaması durumunda bir sonraki ayın 1'i ile 15'i arası teslimat yapılır. 
 • Birden fazla döneme ait fatura ve eki belgelerin aynı anda gönderilmesi durumunda incelemelerin aksamaması için kesinlikle ayrı ayrı dosya hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.
 • Karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ürünlere ait kupür ve barkod diyagramları reçeteye düşmeyecek ve üzerinde hiçbir çizgi, karalama vs. olmayacak şekilde eklenecektir.

Fatura adresi: 

T.C. Kocaeli Valiliği

İl Göç İdaresi Müdürlüğü

Ayazma Mah. Gemici Sk. No:6 Pk:41060 İzmit/Kocaeli

Vergi Dairesi-Alemdar V.D. 5650621036

Tel: 0262 322 30 66/67 (Santral)

Koli Teslim adres ve iletişim bilgileri:

Ertuğrul Gazi Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

MAMAK CAD. NO:211 MAMAK/ANKARA

Tel: (312) 368 96 47

Fax: (312) 368 96 49

Mail: ertugrulgazissgm@sgk.gov.tr

Döküm iptal dilekçesi için fax numarası: (0312) 368 29 92 

Doz düzeltme dilekçesi için tıklayınız.

Protokol metni için tıklayınız.

 

30 Mart 2010 - Okunma Sayısı : 6031